Algemene behandelvoorwaarden

De praktijk van Psycholoog Marieke is gevestigd te Gorinchem. Vanwege mijn privacy is mijn Kamer van Koophandel inschrijvingsnummer bij mij op te vragen.

Betaling

De betalingstermijn is binnen 14 dagen na de sessie- of factuurdatum. Als de betaling na deze termijn nog niet is voldaan, stuur ik een herinnering. De termijn voor de betaling na herinnering is nog eens 14 dagen na dagtekening van deze herinnering. Indien de betalingstermijn van de 1e herinnering verstrijkt volgt een 2e herinneringsfactuur met ophoging van het oorspronkelijke bedrag met €13,20 administratiekosten. De betalingstermijn van de 2e herinnering is 7 dagen na de factuurdatum van deze herinnering.

Als het niet lukt om aan de betalingsverplichting te voldoen, kan dit leiden tot het staken van de therapie. Bij het staken van de therapie blijft de betalingsverplichting van de genoten therapiegesprekken van kracht.

Rechten

Als je besluit in therapie te gaan is er wettelijk sprake van een overeenkomst tussen jou, de cliënt, en mij de therapeut. Een overeenkomst komt met rechten en plichten, zie ook de privacyverklaring.
Wanneer je in therapie gaat, behoud je altijd het recht op: informatie, geheimhouding van je gegevens (derden mogen alleen geïnformeerd worden met jouw schriftelijke toestemming), inzage in je dossier, en het indienen van een klacht.

Klachten

Wanneer je ontevreden bent over mijn dienstverlening of werkwijze, laat het me dan direct weten, zodat we dit samen kunnen bespreken en oplossen. Ik hecht veel waarde aan jouw feedback, zodat ik daarvan kan leren. Wil je dit niet of komen we er samen niet goed uit? Je kunt bemiddeling aanvragen bij de klachtenfunctionaris van de Klachten en Geschillenregeling van www.zzp-nederland.nl, waarbij ik ben aangesloten. Als zorgverlener moet ik mij volgens de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) aanmelden bij een klachtenregeling.

Beeïndigen therapie


Je kunt de therapie op elk gewenst moment beëindigen, ook zonder opgave van reden. Zorg ervoor dat je de gemaakte afspraken conform deze voorwaarden afzegt en betaalt.

Psycholoog Marieke heeft het recht om de therapie te beëindigen en zal jou informeren over de redenen. De therapie kan onmiddellijk worden beëindigd bij overtredingen van sociale omgangsnormen, zoals beledigingen, bedreigingen, gewelddadig gedrag, of bij het gebruik van (verdovende) middelen.

WIjzigen algemene voorwaarden


Op deze pagina publiceer ik de meest actuele versie van de algemene voorwaarden.