Privacyverklaring

Binnen mijn praktijk Psycholoog Marieke hecht ik belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring legt uit hoe ik met deze gegevens conform de AVG omga.

Persoons- & contactgegevens

Wanneer je een behandelrelatie met mij aangaat, bespreken we een aantal zaken in het intakegesprek. Zoals het tarief en voorwaarden voor betaling. Ook worden persoonsgegevens vastgelegd: naam, geslacht en geboortedatum. Daarnaast worden contactgegevens vastgelegd: woonadres, indien afwijkend een adres voor facturering, telefoonnummer, mailadres, huisarts en telefoonnummer van een belangrijke ander die ik kan bellen in geval van crisis.

Doeleinden verwerking gegevens

De persoons- en contactgegevens worden uitsluitend gebruikt in het kader van een doelmatige administratie. Tevens worden door mij aantekeningen die betrekking hebben op jouw behandeling en de therapiesessies bewaard in een dossier. Deze aantekeningen zijn uitsluitend voor mij toegankelijk en zullen nooit met derden gedeeld worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. De wettelijke bewaartermijn van deze gegevens is 15 jaar na afloop van de behandeling. In de algemene voorwaarden is toegelicht welke rechten je als cliënt hebt, onder andere het recht op inzage in jouw dossier.

Klachten

Als je ontevreden bent over mijn dienstverlening of werkwijze laat het dan allereerst aan mij weten, zodat we dit samen kunnen bespreken en hopelijk oplossen. Ik hecht veel waarde aan jouw feedback, zodat ik daarvan kan leren. Wil je dit niet of komen we er samen niet goed uit? In dat geval kan je bemiddeling aanvragen bij de klachtenfunctionaris van de Klachten en Geschillenregeling van ZZP Nederland (https://www.zzp-nederland.nl) waarbij ik ben aangesloten. Als zorgverlener ben ik verplicht om mij aan te melden bij een klachtenregeling volgens de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg).

Veilig mailen en appen

Om jouw privacy optimaal te beschermen mailen en WhatsAppen we niet over inhoudelijke zaken omtrent jouw behandeling. Mocht je een afspraak willen afzeggen of verplaatsen dan kun je mij wel gewoon mailen en WhatsAppen.

Wijziging privacyverklaring

De meest actuele versie van de privacyverklaring is op deze pagina gepubliceerd.