Disclaimer

Deze disclaimer geeft aan onder welk voorbehoud de informatie op de website van Psycholoog Marieke wordt aangeboden.

Informerende kennis

De kennis op deze website dient puur ter informatie. De adviezen en tips die ik in blogartikelen geef, zijn geen bindende medische adviezen. Ik ben niet aansprakelijk voor eventuele schade. Het volgen van mijn online berichten (op mijn website en andere sociale media platforms) is niet gelijk aan in therapie zijn. Daarom is dat niet toereikend als je last hebt van psychische klachten.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van informatie op deze website is gratis. Zolang deze informatie niet gekopieerd, verspreidt of op een andere manier wordt gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder schriftelijke toestemming van Psycholoog Marieke is het niet toegestaan tekst en fotomateriaal op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Psycholoog Marieke.

Geen garantie op juistheid

De tarieven op de website streven altijd naar een zo actueel mogelijke weergave. Fouten, zoals typefouten, die daarbij ontstaan, vormen nooit een aanleiding om een behandelovereenkomst met Psycholoog Marieke te mogen claimen.

Psycholoog Marieke streeft naar een zo actueel mogelijke website. Ondanks deze inspanningen kan informatie of andere inhoud onvolledig of onjuist zijn. Hiervoor aanvaardt Psycholoog Marieke geen aansprakelijkheid.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Psycholoog Marieke behoudt zich het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen, zonder enige voorafgaande mededeling. Psycholoog Marieke aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie waarnaar via hyperlinks wordt verwezen.

Wijziging disclaimer

Psycholoog Marieke publiceert de meest actuele versie van de disclaimer op deze pagina.

Disclaimer