Actief luisteren?

Als je dit doet dan wil je de héle boodschap van de ander begrijpen, dus ook de betekenis én de gevoelens. 👥 Door actief te luisteren laat je zien dat je werkelijk wil weten wat de ander bezighoudt of bedoelt.

Het gaat verder dan alleen luisteren: je levert een bewuste en gerichte inspanning om de ander volledig te begrijpen. Hierbij vermijd je afleiding en oordeel, en toon je betrokkenheid door middel van non-verbale signalen.

Je geeft af en toe een samenvatting, toont begrip en je stelt verhelderende vragen. Door empathie te tonen en open vragen te stellen, moedig je de spreker aan om dieper op hun gedachten en gevoelens in te gaan. 👀

Gevolgen? Actief luisteren bevordert je relaties. Door jouw empathie en open vragen ontstaat een sfeer van wederzijds begrip en respect. En door de effectieve communicatie worden misverstanden verminderd en de informatieoverdracht verbeterd. 🍀✨🎄💛

#actiefluisteren #luisteren #gesprekstechnieken #luisterenismoeilijk #empathie #eengoedgesprek

Recente berichten

Sociale angst

Paniek

Dossier: zelfbeeld

Dossier: Innerlijk kind en triggers